Ostatnie wydarzenia

PROJEKT BIOENERGY FARM II 

Produkcja biogazu w mikroskali jako krok w stronę zrównoważonego rolnictwa

 

W większości krajów europejskich produkcja biogazu z biomasy, stanowiącej alternatywne źródło energii, miała swój początek w rolnictwie i mogła się rozwijać dzięki wykorzystaniu nawozów naturalnych i innych produktów ubocznych gospodarstw rolnych. Z czasem w biogazowniach zaczęto zużywać substraty pochodzące z innych źródeł (np. resztki żywności, pasze) w tym także produkty rolnicze, które tradycyjnie były wykorzystywane jako pasza dla zwierząt (np. kiszonka z kukurydzy).

Niestety inwestycje w biogazownie prowadzące produkcję energii w dużej skali (ok. 1 MWe i więcej) spotkały się z niezbyt przychylnym przyjęciem opinii publicznej. Oprócz obaw o uciążliwe sąsiedztwo biogazowni wysuwano argumenty natury etycznej, dotyczące zużywania produktów potencjalnie żywnościowych jako substratu do produkcji biogazu. Uwarunkowania rynkowe oraz negatywne nastawienie opinii publicznej  spowodowały ograniczenie liczby inwestycji w duże biogazownie w Niemczech, Belgii i Holandii. Jednak popularyzacja produkcji biogazu jako alternatywnego źródła energii oraz dostępność technologii produkcji w małej skali  spowodowały rozwój inwestycji w niewielkie instalacje – tzw. mikrobiogazownie.

Budowa biogazowni w gospodarstwach posiadających znaczną obsadę zwierząt pozwala nie tylko na utylizację znacznych ilości nawozów naturalnych, ale także przynosi wymierne korzyści w postaci produkcji własnej energii oraz cennego nawozu organicznego – pofermentu. W ten sposób towarzyszący produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydlęcej, metan (CH4) nie ulatnia się do atmosfery tylko poprzez spalanie w silniku staje się cennym źródłem energii.

Projekt BioEnergy Farm II koncentruje się na instalacjach biogazowych w skali mikro (instalacje o mocy do 40 kWe), wykorzystujących głównie nawozy naturalne i pozostałości organiczne z procesów produkcyjnych prowadzonych w gospodarstwie.

Celem projektu jest popularyzacja budowy małych biogazowni rolniczych i  zwiększenie ilości energii wyprodukowanej z tego źródła.  Projekt skierowany jest do rolników, którzy są, bądź będą zainteresowani, rozbudową swojego gospodarstwa o linię do produkcji biogazu oraz przefermentowanej masy organicznej, którą będą stosować w celach nawozowych zamiast dotychczas stosowanych nawozów naturalnych. Kolejną grupą odbiorców są doradcy rolni, którzy mają wspierać rolników i służyć pomocą podczas realizacji projektu budowy i eksploatacji mikrobiogazowni. Projekt skierowany jest także do przedstawicieli lokalnych władz i urzędów, którzy podejmują decyzje oraz uczestniczą w wydawaniu pozwoleń związanych z budową mikrobiogazowni.

Projekt, poprzez promowanie technologii produkcji biogazu w mikroinstalacjach wśród decydentów europejskich krajów członkowskich, ma służyć zwiększeniu świadomości co do potencjału małych biogazowni w generowaniu korzyści środowiskowych i gospodarczych. Powinno to w konsekwencji zachęcić środowisko polityczne do zapewnienia odpowiedniego otoczenia prawnego,  gwarantującego  wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwach rolniczych.

W trakcie realizacji projektu 700 rolników otrzyma wsparcie w sprawdzeniu stopnia wykonalności przedsięwzięcia jakim jest budowa biogazowni na terenie ich gospodarstwa oraz w sporządzaniu biznes-planów. Przeprowadzone zostaną też szkolenia dla rolników i doradców rolniczych zainteresowanych produkcją biogazu.

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

  • Stworzenie portalu internetowego www.bioenergyfarm.eu/pl/zawierającego informacje dla rolników na temat budowy i opłacalności mikroinstalacji biogazowych. Za pośrednictwem tego portalu będą dostępne różne opracowania,  m.in. przegląd rynku, przewodnik dla rolników, czy też przykłady mikrobiogazowni zainstalowanych w różnych krajach. Strona internetowa projektu będzie wykorzystywana do nawiązania kontaktu z rolnikami zainteresowanymi tego typu inwestycją.
  • Stworzenie narzędzia on-line, dzięki któremu rolnicy będą mogli przeprowadzić szybkie, wstępne studium wykonalności inwestycji. Pozwala ono na pierwsze, ogólne oszacowanie wielkości mikrobiogazowni w zależności od dostępnych w gospodarstwie substratów oraz ewentualnych kosztów związanych z budową. Rozbudowana wersja narzędzia do określenia studium wykonalności inwestycji w gospodarstwie i opracowania biznes-planu będzie wykorzystywana przez przeszkolonych specjalistów.
  • Przeszkoleni  zostaną rolnicy oraz doradcy, których zadaniem będzie wspieranie rolników w przygotowaniu biznesplanów mikrobiogazowni Opracowanie przewodnika dla rolników na temat produkcji biogazu w mikroskali, a także materiałów dla decydentów politycznych, służących przekonaniu ich o korzyściach środowiskowych płynących z produkcji biogazu w gospodarstwach rolniczych i celowości poprawy warunków produkcji biogazu z wykorzystaniem nawozów naturalnych i innych substratów z produkcji rolniczej.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

1.    Cornelissen Consulting Services B.V. – HOLANDIA
2.    International Biogas and Bioenergy Center IBBK – NIEMCY
3.    University of Turin, DEIAFA – WŁOCHY
4.    NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII – POLSKA
5.    Organic Denmark – DANIA
6.    DCA Multimedia B.V. – HOLANDIA
7.    Coldiretti Piemonte – WŁOCHY
8.    FUNDACJA NAUKA I EDUKACJA DLA AGROBIZNESU – POLSKA
9.    Association for Technology and Structures in Agriculture (KTBL) – NIEMCY
10.    Farmer Society for Projects Innovatiesteunpunt – BELGIA
11.    Agrotech A/S AGROT – DANIA
12.    Farmers Association of Region Bretagne     CRAB– FRANCJA
13.    TRAME – FRANCJA

 

OSOBY DO KONTAKTU

FNEA:
Edward Majewski
tel: 608 630 637
NAPE:
Marek Amrozy
Tel: 22 5054661

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU:
http://www.bioenergyfarm.eu/pl
Okres trwania projektu: 16 czerwca 2014 do 31 stycznia 2017
Numer kontraktu: IEE-13-683

 

Kontakt

Fundacja Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu

Foundation Science and Education for Agri-Food Sector

FNEA

ul. Fabiańska 12

01-472 Warszawa

email: edward_majewski@sggw.edu.pl

tel: +48 608 630 637

fax: +48 22 59 342 16

NIP: 5222988345

REGON: 145157143

KRS: 0000395276

Konto Fundacji Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu:

Raffeisen Pank Polska S.A.

BIC: RCBWPLPW

54 1750 0012 0000 0000 2176 9908