Ostatnie wydarzenia

Projekt Smart Villages

Zapraszamy na konferencję

„Smart Villages – sieci powiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza”

11 października 2023 r.

Centrum Projektów Rozwojowych ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa,
Rejestracja poprzez stronę Rejestracja

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – Park Spółdzielczy z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Fundacją Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu przystąpił do realizacji operacji pn.Smart Villages – sieci powiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
polega na:

• opracowaniu monografii kierowanej do samorządów lokalnych woj. mazowieckiego, stanowiącej kompleksową diagnozę stanu bieżącego Mazowsza oraz wskazującej na kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa.
Recenzowana popularno – naukowa publikacja pt.: „Profile regionalne Mazowsza, to propozycja zmian dla obszarów wiejskich, obejmujące diagnozę stanu gospodarczego i społecznego, ocenę walorów kulturowych, turystycznych i regionalnych obszarów wiejskich oraz specjalizacje regionalne i propozycji zmian w regionie”,

• zorganizowniu konferencji dla 150 przedstawicieli gmin i innych jednostek mających wpływ na zmiany lokalne. Uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza z wykorzystaniem wiedzy profesjonalnej i naukowej. W ramach konferencji uczestnikom zaprezentowane zostaną nowe modele efektywnych gospodarstw rolnych dla różnych obszarów województwa i ich dyslokację (określenie specjalizacji regionalnych), uwzględniające rozwiązania dla zainicjowania nowoczesnego rolnictwa w województwie, rozwiązania niezbędne do wszechstronnego rozwoju lokalnego w tym wsi i gospodarstw rolnych i z tym związanej poprawy warunków życia oraz pracy ludności, zmiany postaw poprzez prezentację dobrych praktyk.

Celem operacji jest:

upowszechnienie badań naukowych wypracowanych w ramach wdrażanej koncepcji Smart Village w województwie mazowieckim przedstawicielom Jednostek Samorządu Terytorialnego z Mazowsza oraz zwiększenie sieci powiązań między interesariuszami nauką, JST, doradztwem i przedsiębiorcami.

Zapraszamy przedstawicieli:

Jednostek Samorządu Terytorialnego, Uczelni wyższy, Izb Gospodarczych, Przedstawicieli LGD, Doradztwa Rolnicze i Izb Rolniczych.

Efekty realizowanej operacji:

• dostarczenie inspiracji do podejmowania działań strategicznych w JST Mazowsza;
• upowszechnienie założeń koncepcji Smart Villages dla województwa mazowieckiego – przybliżenie idei Smart Villages;
• wymiana doświadczeń w zakresie diagnozy stanu gospodarczego i społecznego, propozycja działań naprawczych związanych z przebudową struktury przestrzennej wsi;
• poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz wyjaśnienie kwestii zawarte w wynikach badań zrealizowanych w ramach koncepcji Smart Viillages w województwie mazowieckim.
• wymiany doświadczeń oraz zdobycia inspiracji do rozwoju w zakresie gospodarczym Gmin.
• propozycja zmian w regionie, analiza danych teledetekcyjnych i przestrzennych w celu oceny ryzyk związanych z warunkami suszowymi oraz koncepcje ograniczania ich wpływu;
• adaptacja elementów biogospodarki do koncepcji Smart Villages;
• wdrożenie procedury przyznania Certyfikatu Mazowieckiego;
• zwiększenie świadomości oraz uzmysłowienie szeregu wyzwań związanych z ideą Smart Villages i zastosowania technologii oraz rozwiązań IT w prowadzeniu działalności rolniczej oraz poprawie jakości życia na obszarach wiejskich.

Źródło: Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – Park Spółdzielczy

smart village disclaimer

Zaproszenie

Kontakt

Fundacja Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu

Foundation Science and Education for Agri-Food Sector

FNEA

ul. Fabiańska 12

01-472 Warszawa

email: edward_majewski@sggw.edu.pl

tel: +48 608 630 637

fax: +48 22 59 342 16

NIP: 5222988345

REGON: 145157143

KRS: 0000395276

Konto Fundacji Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu:

Raffeisen Pank Polska S.A.

BIC: RCBWPLPW

54 1750 0012 0000 0000 2176 9908