Ostatnie wydarzenia

IFMA19

 

XIX KONGRES IFMA

(The International Farm Management Association) 

Warszawa, 21-26 Lipca 2013

    

Transformacja rolnictwa – między polityką, nauką a konsumentem

(Transforming agriculture – between policy, science and the consumer)

 

 

W lipcu 2013 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się kolejny, XIX Kongres International Farm Management Association (IFMA). Tematem kongresu jest „Transformacja rolnictwa – między polityką, nauką a konsumentem” (Transforming agriculture – between policy, science and the consumer).

Kongresy IFMA odbywają się co dwa lata – w różnych krajach i na różnych kontynentach. W kongresach uczestniczy zwykle 300-400 osób, reprezentujących zarówno sektor produkcji rolniczej, jak i pracowników nauki, decydentów politycznych, przedstawicieli firm zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji, przedsiębiorstw przetwórczych i handlowych, a także organizacji związanych z sektorem agrobiznesu i zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Tematyka kongresów, jakkolwiek skoncentrowana na różnych aspektach technologii produkcji i zarządzania gospodarstwem rolniczym wykracza poza sprawy samego rolnictwa i obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodnych funkcji sektora, w tym  jego związków z rynkiem, społeczeństwem czy środowiskiem przyrodniczym.

Dotychczasowe kongresy IFMA odbyły się w następujących krajach:

 • 1971   Wielka Brytania [Kongres inauguracyjny]
 • 1974   Kanada  [Pojawiające się wyzwania dla menadżerów gospodarstw rolniczych]
 • 1977   Niemcy [brak tematu]
 • 1980   Izrael [Rola rolnictwa w społeczeństwie]
 • 1983   Kenia [Znaczenie zarządzania gospodarstwem dla produkcji żywności]
 • 1986   USA   [Zarządzanie gospodarstwem w praktyce – zarządzanie przyszłymi systemami produkcji żywności]
 • 1988   Dania [Praktyka zarządzania gospodarstwem o wyzwania zmian]
 • 1991   Nowa Zelandia [brak tematu]
 • 1993   Węgry [brak tematu]
 • 1995   Wielka Brytania [Świat zarządzania gospodarstwem – wymiana międzynarodowa]
 • 1997   Kanada[Zarządzanie u progu 21. wieku]
 • 1999   Republika Południowej Afryki [Myśl globalnie, gospodaruj lokalnie]
 • 2002   Holandia [Wyżywić świat – usatysfakcjonować konsumenta – zachować środowisko]
 • 2003   Australia [Gospodarowanie „na krawędzi”]
 • 2005  Brazylia [Rozwijanie przedsiębiorczości a wyżywienie świata z zachowaniem zasad Trwałego Rozwoju]
 • 2007   Irlandia [„Żywa” gospodarka wiejska – wyzwanie osiągnięcia równowagi]
 • 2009   USA  [Rolnictwo: żywność, surowce i energia dla przyszłości]
 • 2011  Nowa Zelandia  [Rozkwitać w globalnym świecie – innowacje, współpraca, przywództwo].

 

Program ramowy

Dzień 1.  Sesje plenarne z wystąpieniami referentów krajowych i zagranicznych

Dzień 2.  Wizyty w gospodarstwach rolniczych, przedsiębiorstwach agrobiznesu, ośrodkach naukowych i doradczych

Dzień 3. Sesje plenarne, tematyczne (prezentacje referatów) i sesja posterowa
Dzień 4. Wizyty w gospodarstwach rolniczych, przedsiębiorstwach agrobiznesu, ośrodkach naukowych i doradczych

Dzień 5. Sesje tematyczne oraz sesja plenarna

Równolegle do programu kongresowego realizowany jest program dla osób towarzyszących. Dla zainteresowanych oferowane są ponadto przed- i po-kongresowe programy turystyczne, połączone z wizytami w interesujących obiektach z sektora agrobiznesu.

Materiały kongresowe

W materiałach kongresowych zostały umieszczone wystąpienia prelegentów z sesji plenarnych oraz referaty zgłoszone przez uczestników kongresu. Referaty odnoszą się do głównego tematu Kongresu, a w szczególności koncentrują się na następujących obszarach tematycznych.

 

1. Dostosowania do zmian Polityki Rolnej

2. Środowiskowe aspekty produkcji rolniczej

3. Czy jest przyszłość dla małych gospodarstw?

4. Transfer wiedzy i innowacji         

5. Wyzwania rynku żywności

6. Zmiany w systemach gospodarowania w rolnictwie

7. Przekształcenia w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej

 

Organizacja i kontakt: 

Organizatorem kongresu IFMA19 była Fundacja „Nauka i Edukacja dla Sektora Agrobiznesu” (FNEA) www.fnea.pl

 

Szczegółowe informacje na temat 19 Kongresu IFMA znaleźć można na stronie internetowej http://www.ifma19.org/

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Prof. dr hab.Edward Majewski

Wydział Nauk Ekonomicznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska

e-mail: ifma19@sggw.pl

 

Kontakt

Fundacja Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu

Foundation Science and Education for Agri-Food Sector

FNEA

ul. Fabiańska 12

01-472 Warszawa

email: edward_majewski@sggw.edu.pl

tel: +48 608 630 637

fax: +48 22 59 342 16

NIP: 5222988345

REGON: 145157143

KRS: 0000395276

Konto Fundacji Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu:

Raffeisen Pank Polska S.A.

BIC: RCBWPLPW

54 1750 0012 0000 0000 2176 9908